000 01341nas a2200253 4500
003 OSt
005 20191028093327.0
008 150216s2014 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ.
260 _c2557 [2014]
500 _aคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12466/2547 บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตรอ์ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_98846
650 4 _96450
_aลิขสิทธิ์
_zไทย.
700 0 _aพิจิต ตราชูธรรม.
_991700
773 0 _g61, 11 (พ.ย. 2557) 81-88
_tสรรพากรสาส์น
850 _aTULAW
_aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aN
999 _c189566
_d189566