000 01222nas a2200253 4500
003 OSt
005 20210721092521.0
008 150219s2014 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a1513-4741
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aประธาน เฉลยมรรค.
_9146061
245 1 0 _aเรื่องจากปก : สถาปนิกความสุข ธีระศักดิ์ ฑีฆาุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น.
260 _c2557 [2014]
600 0 4 _aธีระศักดิ์ ฑีฆาุพันธ์.
_9174085
700 0 _aชัยรัตน์ นาเมือง.
_9169655
700 0 _aสยาม เจริญอินทร์พรหม.
_9135574
710 2 _aกองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน)
_9139574
773 0 _g14, 160 (มิ.ย. 2557) 24-43 :
_nภาพประกอบ.
_tผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPOL
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
999 _c189665
_d189665