000 00708nas a2200217 4500
003 OSt
005 20150312103202.0
008 150312s2014 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0859-1415
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aธนพล จาดใจดี.
_9174450
245 1 0 _aวิวัฒนาการและระบบการศึกษาในอินเดีย.
260 _c2557 [2014]
650 4 _aการศึกษา
_zอินเดีย.
_9137525
773 0 _gฉบับพิเศษ (ก.ย. 2557) 45-50
_tวารสารอินเดียศึกษา
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aN
999 _c189938
_d189938