000 00876nas a2200241 a 4500
003 OSt
005 20211019112619.0
008 150709s2013 th ||||| |||| 00| 0 tha d
022 _a1686-5189
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aฉันทนา เอี่ยมสกุล.
_970643
245 1 0 _aฉุยฉาย นาฏดุริยางค์ศาสตร์.
260 _c2556 [2013]
600 0 4 _aศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก,
_d2462-2499.
_9176337
600 0 4 _aส่องชาติ ชื่นศิริ,
_d2461-
_913881
610 2 4 _aวิทยาลัยนาฏศิลป.
_9133390
650 4 _aการรำ
_zไทย.
_93732
773 0 _tศิลปกรรมสาร
_g8, 1 (2556) 94-111 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
999 _c191496
_d191496