000 00796nas a2200229 4500
003 OSt
005 20180227134918.0
008 150824s2015 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a1905-5080
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aณัฐภูมิ สุดแก้ว.
_975444
245 1 0 _aผลิตไฟฟ้าจากระบบเตาเผาถ่านผลิตไฟฟ้า.
260 _c2558 [2015]
650 4 _aเตาเผาถ่าน
_942082
650 4 _921825
_aการผลิตพลังงานไฟฟ้า.
773 0 _g17, 7 (2558) 63-68 :
_nภาพประกอบ.
_tวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
850 _aTULAW
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aN
999 _c191958
_d191958