000 00779nas a2200217 4500
003 OSt
005 20180801081239.0
008 151214s2015 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a1513-9557
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _9177886
_aมนตรี บุญจรัส.
245 1 0 _aทำเกษตรแบบพอเพียงสร้างความสมดุลสู่ธรรมชาติ.
260 _c2558 [2016]
650 4 _957785
_aเกษตรกรรมยั่งยืน
_zไทย.
773 0 _g15, 176 (ต.ค. 2558) 82-83 :
_nภาพประกอบ.
_tประชาคมท้องถิ่น
850 _aTUPOL
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _a๋๋๋๋JJ
_b๋๋๋๋JJ
999 _c193076
_d193076