000 01056nas a22002777a 4500
003 OSt
005 20191030084202.0
008 160517s2016 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aการลาออกใบลดหนี้และหมายเรียกตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม.
260 _c2559 [2016]
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_zไทย.
_9843
650 4 _aการบัญชีภาษีอากร.
_99067
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
700 0 _aพิจิต ตราชูธรรม.
_991700
773 0 _g35, 415 (เม.ย. 2559) 83-88 :
_nภาพประกอบ.
_tเอกสารภาษีอากร
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
850 _aTULAW
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aJJ
_bJJ
999 _c194576
_d194576