000 00819nas a2200253 4500
003 OSt
005 20200601064936.0
008 160722s2016 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a1513-8178
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเอกหทัย แซ่เตีย.
_9172817
245 1 0 _aอาหารบำบัดโรคไต.
260 _c2559 [2016]
650 4 _973553
_aโรคไต
_xการรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.
650 4 _973616
_aโรคไต
_xการป้องกันและควบคุม.
773 0 _g183 (ก.ค. 2559) 78-80 :
_nภาพประกอบ.
_tHealth Today
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUMED
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aJJ
_bJJ
999 _c194917
_d194917