000 00903nas a22002297a 4500
003 OSt
005 20210802162321.0
008 161012s2016 tha ||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0858-9461
040 _aTU
041 0 _atha
110 2 _970496
_aกองบรรณาธิการ (ฉลาดซื้อ)
245 1 0 _aสันติ โฉมยงค์ "สุจริตคือเกราะกันภัย".
260 _c2559 [2016]
650 4 _9122361
_aการตรวจสุขภาพ.
650 4 _aจรรยาบรรณทางการแพทย์
_zไทย.
_920417
653 _aมาตรฐานการตรวจสุขภาพ
773 0 _gปีที่ 23, ฉบับที่ 187 (ก.ย. 2559) 40-44 :
_nภาพประกอบ.
_tฉลาดซื้อ
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
999 _c195297
_d195297