000 01402nas a22003377a 4500
003 OSt
005 20161111105502.0
008 161111s2016 th ||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
110 2 _914168
_aกองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).
245 1 0 _aสัมภาษณ์พิเศษ : ท่านประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร.
260 _c2559 [2016]
650 4 _9157035
_aภาษีเงินได้
_xสัมภาษณ์
_zไทย.
650 4 _993963
_aการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
_zไทย.
653 _aการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
653 _ae-Payment
653 _aเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
653 _aภาษีกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
773 0 _gปีที่ 36, ฉบับที่ 421 (ต.ค. 2559) 20-27
_nภาพประกอบ.
_tเอกสารภาษีอากร
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTULAW
850 _aTULAMPANG
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aAng
999 _c195421
_d195421