000 00890nas a2200253 4500
003 OSt
005 20211108175738.0
008 940527s2535 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aธีรภาพ โลหิตกุล,
_d2501-
_9133877
245 1 0 _aเปิดประตูเวียงเชียงตุง เยือนถิ่นไทเขินในพม่า.
260 _c2535 [1992]
650 4 _aไทเขิน.
_916753
651 4 _aเชียงตุง (พม่า)
_916754
653 _aเขมรัฐตุงคบุรี
653 _aไทขึน
653 _aตุงคบุรี
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g14, 1 (พ.ย. 2535) 176-182 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c19553
_d19553