000 01131nas a22003137a 4500
003 OSt
005 20190730154013.0
008 161230s2016 th ||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพุทธิมา เกิดศิริ.
_9173366
245 1 0 _aทำบุญอย่างไรได้บุญมาก และลดหย่อนภาษีได้มาก.
260 _c2559 [2016]
650 4 _974613
_aการหักลดหย่อนภาษีเงินได้
_zไทย.
650 4 _aการบริจาค
_zไทย.
650 4 _9128110
_aเงินบริจาค
_xภาษีอากร
_zไทย.
653 _aเงินบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี
773 0 _g36, 422 (พ.ย. 2559) 92-97 :
_nตาราง.
_tเอกสารภาษีอากร
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTULAW
850 _aTUECON
850 _aTUPATTAYA
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aAng
999 _c195771
_d195771