000 01085nas a2200241 4500
003 OSt
005 20211027100423.0
008 940601s2536 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์.
_95608
245 1 0 _aคนของแผ่นดิน : ครูบุญยงค์ โด่งดัง ครูบุญยัง โด่งดี 2 พี่น้อง 2 ศรี ศิลปินแห่งชาติ.
260 _c2536 [1993]
600 0 4 _aบุญยงค์ เกตุคง,
_d2463-2539.
_938429
600 0 4 _aบุญยัง เกตุคง,
_d2467-
_916790
650 4 _aศิลปินแห่งชาติ
_xชีวประวัติ.
_916760
650 4 _aนักดนตรี
_zไทย
_xชีวประวัติ.
_916791
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g14, 3 (ม.ค. 2536) 106-113 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c19582
_d19582