000 01284nas a22003257a 4500
003 OSt
005 20190730154014.0
008 170509s2017 tha ||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพุทธิมา เกิดศิริ.
_9173366
245 1 0 _aมุ่งสู่ยุค 4.0 พร้อมจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กันหรือยัง.
260 _c2560 [2017]
650 4 _aการบัญชีภาษีอากร
_zไทย.
650 4 _aใบกำกับภาษี.
_956279
650 4 _950388
_aการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
_xภาษีอากร
_zไทย.
650 4 _958640
_aธุรกรรมทางการเงิน
_xภาษีอากร.
653 _aผู้ประกอบการจดทะเบียน
773 0 _g36, 428 (พ.ค. 2560) 99-109 :
_nภาพประกอบ.
_tเอกสารภาษีอากร
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUBA
850 _aTULAW
850 _aTUECON
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aAng
999 _c196186
_d196186