000 01246nas a22002777a 4500
003 OSt
005 20220124125006.0
008 170606s2017 tha ||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพุทธิมา เกิดศิริ.
_9173366
245 1 0 _aตัดจำหน่ายทรัพย์สินอย่างไรจึงไร้ปัญหาถูกประเมินภาษี.
260 _c2560 [2017]
650 4 _aการบัญชีภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9120626
650 4 _9142450
_aทรัพย์สิน
_xภาษีอากร
_zไทย.
653 _aการตัดมูลค่าต้นทุนที่เหลือของทรัพย์สิน
653 _aทรัพย์สินชำรุด
653 _aทรัพย์สินเสื่อมสภาพ
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g36, 429 (มิ.ย. 2560) 81-89 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAMPANG
850 _aTUBA
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
999 _c196229
_d196229