000 01087nas a2200289 a 4500
999 _c200143
_d200143
003 OSt
005 20181119132842.0
008 181119s2018 th ||p ||| 0 0 tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _953414
_aปรีดี พิศภูมิวิถี.
245 1 0 _aสมเด็จพระเพทราชา มหาบุรุษกู้ชาติ.
260 _c2561 [2018]
600 0 4 _9184328
_aเพทราชา,
_cสมเด็จพระ,
_d2164-2246.
651 4 _9174
_aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.
651 4 _917390
_aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zฝรั่งเศส.
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g40, 1 (พ.ย. 2561) 88-104 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUPOL
850 _aTUPATTAYA
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH