000 01154nas a2200277 a 4500
999 _c201412
_d201412
003 OSt
005 20190206103814.0
008 190206s2017 th ||p ||| 0 0 tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _952409
_aศานติ ภักดีคำ.
245 1 0 _aตามทางทัพสยามคราวศึกเจ้าอนุวงศ์ (9) เส้นทางเดินทัพในจังหวัดชัยภูมิ.
260 _c2560 [2017]
651 4 _94552
_aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zลาว.
651 4 _970325
_aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 3, 2367-2394.
700 0 _979848
_aนวรัตน์ ภักดีคำ.
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g38, 6 (เม.ย. 2560) 30-38 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUPATTAYA
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH