000 01249nas a2200289 a 4500
999 _c203017
_d203017
003 OSt
005 20190321145202.0
008 190321s2019 th ||p ||| 0 0 tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _952409
_aศานติ ภักดีคำ.
245 1 0 _aตามข้าหลวงไทยไปย้ายปราสาทขอม (5) พระราชมุนีมาแต่ศรีอยุธยาไปไหว้พระที่เมืองพระนครสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช.
260 _c2562 [2019]
650 4 _9186150
_aประติมากรรมพุทธศาสนา
_xจารึก.
651 4 _9174
_aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.
651 4 _913341
_aกัมพูชา
_xอารยธรรม.
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g40, 5 (มี.ค. 2562) 20-25 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUPATTAYA
850 _aTUPOL
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH