000 01274nas a2200277 a 4500
003 OSt
005 20211122110107.0
008 190409s2019 th ||p ||| 0 0 tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _955780
_aไกรฤกษ์ นานา.
245 1 0 _aนักสำรวจฝรั่งเศสยุครัชกาลที่ 5 ผู้ขนย้ายสมบัตินครวัด แจง "ไม่ได้ขโมย" แต่ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" (ตอนที่ 1).
260 _c2562 [2019]
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 5, 2411-2453.
_922831
651 4 _917017
_aกัมพูชา
_xประวัติศาสตร์.
651 4 _917390
_aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zฝรั่งเศส.
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g40, 4 (ก.พ. 2562) 62-82 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUPOL
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c203253
_d203253