000 00881nas a2200253 a 4500
999 _c204057
_d204057
003 OSt
005 20190612135227.0
008 190605s2017 tha ||p ||| 0 0 tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _9126317
_aกัมปนาท บุญรอด.
245 1 0 _aรู้รอบด้าน ข้อห้ามรายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเอง.
260 _c2560 [2017]
650 4 _937949
_aการวางแผนภาษีอากร
_zไทย.
650 4 _955234
_aบริษัท
_xภาษีอากร
_zไทย.
650 4 _93218
_aภาษีเงินได้
_zไทย.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g64, 5 (พ.ค. 2560) 16-40
850 _aTULAW
850 _aTUPUEY
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH