000 01629nas a22002897a 4500
999 _c206005
_d206005
003 OSt
005 20190930101519.0
008 190731m20132014 |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a1686-0667
040 _aTU
041 0 _atha
_btha
_beng
100 0 _aอุษา รุ่งโรจน์การค้า
_9186829
245 1 0 _aการอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี.
246 2 _aThe discourse on unity in H.M. King Bhumibol' s Royal speeches.
260 _c2556-2557 [2013-2014]
440 _aการอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี
546 _aบทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
600 0 4 _aภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,
_cพระบาทสมเด็จพระฯ,
_d2470-2559
_xโอวาท.
_999973
650 4 _aความสามัคคี
_991871
653 _aพระราชดำรัส
773 0 _g11, 1 (ต.ค.2556-มี.ค.2557) 47-80
_tวารสารไทยคดีศึกษา
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0024/11-1-oct-2556-mar-2557.pdf?_ga=2.236699013.527587083.1569755063-1027654743.1554778015
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _2lcc
_cJA
997 _bMP
_aMP