000 00940nas a2200253 a 4500
003 OSt
005 20210209133526.0
008 190827s2015 th ||p 0 0 tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _9138107
_aศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.
245 1 0 _aGUNKUL ชื่อนี้ห้ามกระพริบตา.
260 _c2558 [2015]
600 0 4 _9186957
_aสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย.
610 2 4 _9186958
_aบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง.
650 4 _964777
_aอุตสาหกรรมพลังงาน
_zไทย.
650 4 _934712
_aโรงไฟฟ้า.
773 0 _tBusiness plus
_g26, 321 (พ.ย. 2558) 50-53 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _bKH
_bKS
_aKH
999 _c206500
_d206500