000 01037nas a2200289 a 4500
003 OSt
005 20211109145905.0
008 191108s2015 th ||p| |||| 0 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _a"การบังคับคดีภาษีสรรพากร".
260 _c2558 [2015]
650 4 _96359
_aภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _986403
_aคำพิพากษาศาล (ย่อ)
_zไทย.
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
700 0 _991700
_aพิจิต ตราชูธรรม.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g34, 400 (ม.ค. 2558) 81-83
850 _aTULAMPANG
850 _aTUECON
850 _aTUBA
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c207763
_d207763