000 00902nas a2200265 a 4500
003 OSt
005 20211109152041.0
008 191113s2015 th ||p| |||| 0 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _927226
_aเพิ่มบุญ แก้วเขียว.
245 1 0 _aระวัง!..."กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา"...ต้องเข้า VAT ย้อนหลัง.
260 _c2558 [2015]
650 4 _962477
_aการจัดเก็บภาษี
_zไทย.
650 4 _986403
_aคำพิพากษาศาล (ย่อ)
_zไทย.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g34, 402 (มี.ค. 2558) 59-63
850 _aTULAMPANG
850 _aTUECON
850 _aTUBA
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c207783
_d207783