000 00883nas a2200253 a 4500
999 _c207960
_d207960
003 OSt
005 20191121112359.0
008 191121s2015 th ||p| |||| 0 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aการขีดฆ่าอากรแสตมป์.
260 _c2558 [2015]
650 4 _942478
_aอากรแสตมป์
_zไทย.
650 4 _986403
_aคำพิพากษาศาล (ย่อ)
_zไทย.
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
700 0 _991700
_aพิจิต ตราชูธรรม.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g35, 410 (พ.ย. 2558) 96-98
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH