000 00851nas a2200217 a 4500
999 _c208025
_d208025
003 OSt
005 20191125101904.0
008 191125s2016 th ||p| |||| 0 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _9114787
_aฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.
245 1 0 _aเรียนรู้ความหมายของคำว่า "เงินได้พึงประเมิน" เพื่อวางแผนภาษีอย่างมีชั้นเชิง ตอนที่ 1.
260 _c2559 [2016]
650 4 _937949
_aการวางแผนภาษีอากร
_zไทย.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g35, 413 (ก.พ. 2559) 50-55
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH