000 00787nas a2200217 a 4500
999 _c208044
_d208044
003 OSt
005 20191125131458.0
008 191125s2016 th ||p| |||| 0 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _9178469
_aอวิรุทธิ์ ชาญชัยกิตติกร.
245 1 0 _aภาษีท้องถิ่นที่ควรรู้ (ตอนที่ 23).
260 _c2559 [2016]
650 4 _9119073
_aภาษีบำรุงท้องที่
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g35, 413 (ก.พ. 2559) 70-78
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH