000 01251nas a2200301 a 4500
003 OSt
005 20211104151112.0
008 200304s2020 th ||p ||| 0 0 tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _955780
_aไกรฤกษ์ นานา.
245 1 0 _aภาพที่เล็ดลอดออกมาได้ "สะพานข้ามแม่น้ำแคว" ทางรถไฟนรก เชลยศึกไม่ทันเห็น.
260 _c2563 [2020]
650 4 _940273
_aรถไฟ
_zไทย
_xประวัติ.
650 4 _940319
_aสงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945
_zไทย.
651 4 _98708
_aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zญี่ปุ่น.
651 4 _99735
_aญี่ปุ่น
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zไทย.
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g41, 4 (ก.พ. 2563) 118-144 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUPATTAYA
850 _aTUPOL
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c209857
_d209857