000 00800nas a2200241 a 4500
003 OSt
005 20211112062544.0
008 200408s2014 th ||p| || 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _934511
_aชุมพร เสนไสย.
245 1 0 _aสารพันปัญหา ภ.ง.ด. 54 vs ภ.พ. 36 (ตอนที่ 11).
260 _c2557 [2014]
650 4 _93218
_aภาษีเงินได้
_zไทย.
650 4 _aภาษีอากร
_zไทย.
_92980
650 4 _9843
_aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_zไทย.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g33, 392 (พ.ค. 2557) 47-57
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c210302
_d210302