000 00752nas a2200217 a 4500
003 OSt
005 20210208133811.0
008 200521s2013 th ||p 0 0 tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _9138107
_aศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.
245 1 0 _aผู้บริโภคเปิดรับประกันชีวิต ผลักดันธุรกิจโตเฉียด 20%.
260 _c2556 [2013]
650 4 _935669
_aประกันชีวิต
_zไทย.
_xการตลาด
773 0 _tBusiness plus
_g24, 298 (ธ.ค. 2556) 56-57
850 _aTUBA
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _bKH
_aKH
_aKS
999 _c211439
_d211439