000 01056nas a2200241 a 4500
999 _c211825
_d211825
003 OSt
005 20200605162122.0
008 200605s2014 th ||p| || 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนจบ) "สัญญาตัวแทนจำหน่ายห้องพักออนไลน์" (hotel distribution agreement).
260 _c2557 [2014]
610 2 4 _9190408
_aบริษัทอโกด้า.
650 4 _937949
_aการวางแผนภาษีอากร
_zไทย.
650 4 _955287
_aภาษีซ้อน
_xสัญญาระหว่างประเทศ.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g33, 394 (ก.ค. 2557) 28-33
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH