000 00741nas a2200229 a 4500
999 _c211846
_d211846
003 OSt
005 20200608221414.0
008 200605s2014 th ||p| || 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _934511
_aชุมพร เสนไสย.
245 1 0 _aสารพันปัญหา ภ.ง.ด. 54 vs ภ.พ. 36 (ตอนที่ 7).
260 _c2557 [2014]
650 4 _aภาษีเงินได้
_zไทย.
_93218
650 4 _9843
_aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_zไทย.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g33, 388 (ม.ค. 2557) 53-61
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH