000 00790nas a2200265 a 4500
003 OSt
005 20211104142957.0
008 200807s2020 th ||p ||| 0 0 tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเอนก นาวิกมูล.
_980
245 1 0 _aย้อนชีวิต ขวัญจิต ศรีประจันต์.
260 _c2563 [2020]
600 0 4 _981705
_aขวัญจิต ศรีประจันต์.
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g41, 10 (ส.ค. 2563) 12-24 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUPATTAYA
850 _aTUPOL
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c213341
_d213341