000 01134nas a2200265 a 4500
003 OSt
005 20211109143809.0
008 200824s2014 th ||p| |||| 0 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _957584
_aอาวุธ โพธิ์เล็ก.
245 1 0 _aการสร้างเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC's economic building) (ตอนที่ 2).
260 _c2557 [2014]
610 2 4 _9138093
_aประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
610 2 4 _9169907
_aอาเซียน.
651 4 _aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_95573
_xการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
651 4 _aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_918507
_xนโยบายเศรษฐกิจ.
653 _aAEC
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g33, 396 (ก.ย. 2557) 71-76
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c213699
_d213699