000 00891nas0a22002050004500
005 20130901113233.0
008 940902s2536 th | ne 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aณรงค์ชัย อัครเศรณี
245 1 0 _aผมเป็นคนหนึ่งศึกษาเรื่องอีสเทิร์นซีบอร์ด เมื่อ 13 ปีมาแล้ว มาถึงวันนี้ยอมรับว่าผิดหวัง
260 _c2536 [1993]
610 2 4 _aโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
653 _aอีสเทิร์นซีบอร์ด
773 0 _tมติชน
_g16, 5596 (5 ก.ค.36) 6
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
999 _c22484
_d22484