000 01131nas a2200265 4500
003 OSt
005 20211027144844.0
008 950320s2537 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aอดิศักดิ์ นนทวงษ์.
_918691
245 1 0 _aชีวิตที่สลักไม่เสร็จ ชิต เหรียญประชา /
_cรูปโดย นิพนธ์ วงศ์ศิริ.
260 _c2537 [1994]
600 0 4 _aชิต เหรียญประชา,
_d2451-2537.
_920567
650 4 _aศิลปิน
_zไทย
_xชีวประวัติ.
_91986
650 4 _aประติมากรรม
_zไทย.
_910925
650 4 _aการแกะสลักไม้
_zไทย.
_9710
650 4 _aศิลปินแห่งชาติ.
_93733
700 0 _aนิพนธ์ วงศ์ศิริ.
_920568
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g15, 12 (ต.ค. 2537) 20-22 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c26159
_d26159