000 00779nas a2200229 4500
005 20130901155529.0
008 380724s2538 th | p o0 0tha d
022 _a8057-7730
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aจิตติ เจริญฉ่ำ.
_95621
245 1 0 _aข้อกำหนดในสัญญาที่ลบพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ.
246 3 _aข้อหารือที่ 84/2537
260 _c2538 [1995]
650 4 _aสัญญา.
773 0 _tวารสารอัยการ
_g18, 208 (มิ.ย.38) 65-73
850 _aTULAW
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
999 _c32560
_d32560