000 00792nas a2200241 4500
005 20130901155534.0
008 960423s2539 th | p o0 0tha d
022 _a8057-7730
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aจิตติ เจริญฉ่ำ.
_95621
245 1 0 _aพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ยังไม่ต้องรับผิดชอบ.
246 3 _aข้อหารือที่ 50/2538
260 _c2539 [1996]
650 4 _aหนี้.
650 4 _aความรับผิด (กฎหมาย)
773 0 _tวารสารอัยการ
_g19, 215 (ม.ค.39) 112-119
850 _aTULAW
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
999 _c32815
_d32815