000 00929nas a2200253 4500
999 _c40833
_d40833
003 OSt
005 20210507133531.0
008 960416s2538 th | p o0 0tha d
022 _a0125-4006
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aไพโรจน์ พรหมสาส์น.
_928485
245 1 0 _aทิศทางการบริหารงานของนักปกครองในยุคโลกาภิวัตน์
260 _c2538 [1995]
650 4 _aระบบราชการ
_91117
650 4 _aการปกครองท้องถิ่น.
_98296
773 0 _tเทศาภิบาล
_g90, 7 (ก.ค.38) 11-19
850 _aTUPOL
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0143/TESA_090_007_2538.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc