000 00684nas0a22002170004500
999 _c48235
_d48235
003 OSt
005 20180622093541.0
008 960704s2539 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _a700 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
246 3 1 _aChiang Mais seplicentenary
260 _c2539 [1996]
651 4 _aเชียงใหม่
_xประวัติศาสตร์
773 0 _tสารคดี
_g12, 135 (พ.ค.39) 81-104 : ภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
850 _aTUJC
850 _aTUBB
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0104/SARA_012_135_2539.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc