000 00893nas0a22002290004500
003 OSt
005 20210831062553.0
008 s2534 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.
_94843
245 1 0 _aปัญหาและแนวทางการยกระดับรายได้และการกระจายรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
260 _c2534 [1991]
650 4 _aการกระจายรายได้.
_94844
650 4 _aเกษตรกร.
_9822
773 0 _tข่าวเศรษฐกิจการเกษตร
_g37, 419 (ต.ค. 2534) 3-6
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _bKS
999 _c5023
_d5023