000 01085nas0a22002410004500
005 20130901160130.0
008 970122s2540 th | p o0 0tha d
022 _a0859-7103
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aส่องเศรษฐกิจภาค :
_bปีหนูทรุดตัวปีวัวทรงตัว.
260 _c2540 [1997]
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2539-2540.
_936694
651 4 _aไทย (ภาคเหนือ)
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2539.
_927654
651 4 _aไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2539.
_927657
651 4 _aไทย (ภาคกลาง)
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2539.
_927655
651 4 _aไทย (ภาคใต้)
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2539.
_927656
773 0 _tกระแสทรรศน์
_g3, 332 (3 ม.ค. 2540) 1-5, 1-19
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
999 _c53786
_d53786