000 00957nas0a22002530004500
003 OSt
005 20230906113446.0
008 970122s2539 th | p o0 0tha d
022 _a0858-9259
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aธาตรี จันทรโคลิกา.
_936812
245 1 0 _aธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.
260 _c2539 [1996]
650 4 _aธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
_y2539.
_934709
650 4 _aธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
_xนโยบายของรัฐ
_zไทย.
_936813
773 0 _tชีพจรเศรษฐกิจ
_g4, 6 (พ.ย.-ธ.ค.2539) 37-42
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0034/4_6_nov_dec_2539/01COVER_PAGE4.pdf
942 _cJA
_2lcc
999 _c53792
_d53792