000 00867nas a2200253 4500
005 20190731062538.0
008 970425s2540 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชุมพร เสนไสย.
_934511
245 1 0 _aVAT ภาษีชำระเกินยกมาผิดพลาด ผลต่อการเสีย VAT
260 _c2540 [1997]
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_zไทย
653 _aเครดิตภาษีที่เหลืออยู่
653 _aภาษีชำระเกิน
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g40, 1 (ม.ค. 2540) 33-39
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
999 _c55733
_d55733