000 00877nas a2200241 4500
003 OSt
005 20210507131402.0
008 970701s2539 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7331
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
_94957
245 1 0 _aการวางแผนภาษีของบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ.
260 _c2539 [1996]
650 4 _aการวางแผนภาษีอากร.
_99405
650 4 _aบริษัทต่างชาติ
_xภาษีอากร.
_99434
650 4 _aภาษีอากร.
_93161
773 0 _tดอกเบี้ย
_g15, 186 (ธ.ค.2539) 206-207
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c57135
_d57135