000 01151nas0a22002410004500
005 20130901160236.0
008 970521s2539 th | ne 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
110 2 _aศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
_938601
245 1 0 _aนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม อีกทางเลือกของปัญหาเมืองใหญ่.
260 _c2539 [1996]
610 2 4 _aโครงการนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง.
_969455
650 4 _aสิ่งแวดล้อม.
650 4 _aขยะและการกำจัดขยะ.
650 4 _aน้ำเสีย.
651 4 _aขอนแก่น
_xแง่สิ่งแวดล้อม
_xนวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
_938602
773 0 _tผู้จัดการรายวัน
_g(3 ก.ย.2539) 12
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
999 _c57492
_d57492