000 00748nas0a22002170004500
003 OSt
005 20210831062552.0
008 970527s2539 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.
_94843
245 1 0 _aภาคการเกษตรไทยในสองทศวรรษหน้า.
260 _c2539 [1996]
650 4 _aเกษตรกรรม
_zไทย.
_9960
773 0 _tข่าวเศรษฐกิจการเกษตร
_g42, 473 (เม.ย. 2539) 2-5 ;
_g42, 474 (พ.ค. 2539) 2-3
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _bKS
999 _c57656
_d57656