000 00801nas a2200205 4500
003 OSt
005 20210811103546.0
008 970728s2540 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
110 2 _aโต๊ะข่าวต่างประเทศ.
_936925
245 1 0 _aเยอรมนีวันนี้ :
_bเบ้าหลอมร้อยแปดพันเก้าเผ่าพันธุ์.
260 _c2540 [1997]
650 4 _aแรงงานต่างด้าว
_zเยอรมนี.
_938933
651 4 _aเยอรมนี
_xภาวะสังคม.
_938934
773 0 _tฐานสัปดาห์วิจารณ์
_g3, 157 (26 เม.ย.-2 พ.ค.40): 90-91
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c58157
_d58157