000 00910nas a2200253 4500
005 20211227153610.0
008 970926s2540 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเมธาวี ระวิปัญญา.
_939911
245 1 0 _aโครงสร้างพื้นฐานอันเปราะบางของเศรษฐกิจไทย
260 _c2540 [1997]
650 4 _aการพัฒนาเศรษฐกิจ
_zไทย
_99365
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_9319
653 _aโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g44, 3 (มี.ค. 2540) 25-30
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
999 _c60435
_d60435