000 00948nas a2200265 4500
003 OSt
005 20211109140256.0
008 980227s2541 th | p 0 0tha d
022 _a0125-6580.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
_99371
245 1 0 _aปัญหาของใบลดหนี้ (Credit note) และใบเพิ่มหนี้ (debt note).
260 _c2541 [1998]
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_zไทย.
_9843
650 4 _aการบัญชีภาษีอากร
_zไทย.
_98858
653 _aใบกำกับภาษี
653 _aใบลดหนี้
653 _aใบเพิ่มหนี้
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g17, 197 (ก.พ. 2541) 27-33
850 _aTULAW
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c63465
_d63465